UpadlamAleZyje

30 tekstów – auto­rem jest Upad­la­mAle­Zyje.

Nieśmy nadzieję in­nym na­wet kiedy sa­mi ją stra­ciliśmy, po­magaj­my bo war­to, a od­naj­dziemy siebie. 

myśl
zebrała 32 fiszki • 17 czerwca 2010, 19:39

...zaczy­nam się bać i to po­ważnie. Nie za­mieni­liśmy ze sobą słowa od bar­dzo długiego cza­su a ja czuję się jak­bym to wczo­raj na­pisała Ci te­go os­tatniego smsa. Prze­raża mnie też niechęć zemsty [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 25 fiszek • 15 czerwca 2010, 20:55

Może Bóg które­goś dnia będzie miał dob­ry hu­mor i zno­wu poz­wo­li nam się gdzieś, całkiem przy­pad­kiem spotkać...

Tak jak wte­dy... tam­te­go zwyczaj­ne­go dnia. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 3 czerwca 2010, 19:21

Chciałabym Cie tyl­ko gdzieś zobaczyć... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 29 maja 2010, 09:34

Na­wet jeśli ktoś Ci ser­ce.. za­kuje w łańcuchy i śmieje Ci się pros­to w twarz... Ja wiem, że dasz so­bie radę przy­jacielu... bo uwierz, że nap­rawde wol­ne ser­ce masz... :)

W życiu trze­ba zaw­sze wol­nym być..Wol­ność to niebo... niebo nieuwięzione 

myśl
zebrała 8 fiszek • 25 maja 2010, 20:13

Zo­baczcie... ja­ka miłość jest dziw­na. W dzień, w którym ją tra­cisz, już wiesz, że chcesz ją z powrotem.

Dos­trzegłam też być może rzecz ba­nalną. Minęło już dużo cza­su odkąd nie ma nas, odkąd [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 10 fiszek • 23 maja 2010, 18:06

Jak roz­poznać ludzi, których już nie zna­my ? 
Jak poz­bierać myśli z tych nieposkłada­nych ? 

Jak od­dzielić nag­le ser­ce od ro­zumu ? 
Jak usłyszeć siebie pośród śpiewu tłumu ? 

Jak od­na­leźć nag­le ra­dość i nadzieję ? 
Od­po­wie­dzi szu­kaj cza­su jest tak wiele...

Ważne są tyl­ko te dni których jeszcze nie znamy...

... Od­po­wiedź na każde pytanie... 

myśl
zebrała 16 fiszek • 16 maja 2010, 15:46

Naj­dziw­niej­sze i naj­smut­niej­sze w tym wszys­tkim jest to, że jeszcze gdzieś głębo­ko, pod stertą świado­mości ut­ra­ty Ciebie i, że nie ma już nas, proszę Bo­ga aby jeszcze to ura­tował... prze­cież to on [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 kwietnia 2010, 21:26

Po tym wszys­tkim co przeszłam kiedyś, udało mi się zat­rzy­mać resztki różnych nadziei a... prze­de wszys­tkim wiary. Te­raz kiedy mnie już właści­wie zos­ta­wiłeś... zab­rałeś ze sobą to wszys­tko. Pew­nie na­wet nie wiedziales [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 kwietnia 2010, 16:24

Właśnie dzieje się to cze­go bałam się najbardziej.
A myślałam, że mi się udało.
Boże.. dlaczego..
Nieważne.
Każde­go dnia będę żyć jak do tej pory.
Te­raz jes­tem w chaosie.. mam ty­siac myśli..
Muszę ja­koś da­lej żyć, muszę jakoś [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 11 fiszek • 12 kwietnia 2010, 21:13
UpadlamAleZyje

Jestem jeszcze zakochana resztkami bezsensownej miłości i jest mi tak cholernie smutno teraz, że chcę to komuś powiedzieć. To musi być ktoś zupełnie obcy, kto nie może mnie zranić...

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

UpadlamAleZyje

Użytkownicy
T U V
Kalendarz
Aktywność